انعطاف وچگونگی توسعه آن

 انعطاف به معنای توانایی حرکت مفاصل دریک دامنه  وسیع حرکتی است .

محدوده ی طبیعی حرکتی هرمفصل دربدن به چگونگی قرار گرفتن و ترها و رباطها و بافتهای متصل به مفصل وعضلات وابسته است.

 کمبودانعطاف یکی از دلایل ضعف فنی واجرای ناموفق مهارتهاست.

کاهش انعطاف مانع از رسیدن به حداکثرسرعت واستقامت مفید دویدن می شود.

توسعه انعطاف

- توسعه انعطاف مانند توسعه دیگراجزای توانایی های زیست،کند است.  برای افزایش وسعت دامنه حرکتی یک مفصل،کشش عضلات باید بیش از حد باشد.

- برای بهبود توانایی انعطاف مفاصل و کشش عضلات ازتمرین ژیمناستیک،کشتی وتسهیل کننده حرکـات استفاده می شود.

- از این تمرین ها به همراه تمرین های پویا و قدرتی برای بهبود کار عضلات و دامنه ی حرکتی مفاصل در همه ی فصول تمرین ورزشکاراناستفاده می شود .

روشP.N.F

به کارگیری گیرنده های عمقی برای سهولت اعمال عصبی-عضلانی،به عنوان یکی از روشهای مطلوب برای بهبود توانایی کشش وانعطاف پذیری عضلات

آزمون های مورد استفاده برای سنجش عوامل عمومی

1.آزمون های ساختاری(آنتروپومتریک)

2.آزمون های عمومی آمادگی جسمانی

3. آزمونهای فیزیولوژی ماننداندازه گیری توانایی قلبی و...؛

 4.آزمون های روانی مانند بررسی ویژگی های شخصیتی،اعتماد به نفس و...؛

5.آزمون های مهارتی.

طرح برنامه تمرینی

یکی از مهمترین مسئولیت های مربی، طرح برنامه تمرین ورزشکار است . که باید یک فرایند بلند مدت باشد ز‍یرا ورزشکاران ماهر نیز شاید تا 24 سا لگی یا بیشتر به تواناییهای کامل اجرایی خود نرسند .

ساختار کلی یک برنامه زمان بندی شده تمرین

1.دوره آماده سازی  2. دوره مسابقات    3. دوره انتقال

 دوره آماده سازی

نخستین و دراز مدت ترِین دوره هر برنامه  تمرینی، دوره آماده سازی است،‌ در این دوره ورزشکار به تدریج ازتمرین های عمومی، به تمرین های اختصاصی خواهد رسید.

دوره مسابقه

دردوره مسابقه از حجم تمرین ها به تدریج کاسته شده ،به شدت آنها افزوده می شود ، در این دوره بلند کردن وزنه های سنگین تر ممنوع نیست ، به این شرط  که دفعات آن کم باشد .

دوره انتقال

دردوره انتقال که میتوان آنرا دوره استراحت فعا ل به شمار آورد.هد ف اصلی دوره انتقال ،این است که در برابر فشار تمرینی دوره های آما د گی و مسابقه ،فرصت استراحت جسمانی و روانی ورزشکا ر را فراهم کند.

هر جلسه تمرین شا مل مراحل زیر است

  1. گرم کردن بدن
  2. واحد کار توانایی های زیست حرکتی
  3. واحد کار مهارت
  4. سرد کردن بدن

بررسی

یک مربی باید عادت کند که در طول جلسه تمرین ،نتایج فعا لیتها راجمع کرده ،معلوم کند که چه فعالیتهایی به خوبی انجام نرسیده یا چه کارهایی را در جلسه بعد به انجام برسا ند .

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد